אסיפה כללית מיום 31.12.20: סיכום שנת 2020 במרכז המועצות האזוריות