אישור שינוי השם

האסיפה הכללית של מרכז המועצות האזוריות החליטה בתאריך 10.1.21 לשנות את שם הארגון ל"מרכז השלטון האזורי בישראל". השם נולד בתהליך של חשיבה אסטרטגית לטווח הארוך.