התייחסות מרכז השלטון האזורי אל סעיף ה' בסדר היום לישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה